Etkin Hızlı Okuma Kursu

A- PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Kısa adı EHO olan “Etkin Hızlı Okuma” programı, okuyucuların bilgiye daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmalarını, verimli bir okuma alışkanlığına sahip olmalarını ve okuduklarını daha iyi anlamalarını sağlamak üzere geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı bir okuma/öğrenme sistemidir.

2. Sistem, özel hazırlanmış “Hızlıoku. PRO Bilgisayar Yazılımı”, “Etkin Hızlı Okuma Alıştırma Kitabı” ve “Göz Sıçrama Ölçüm Gözlüğü”nden oluşur.

3. Etkin Hızlı Okuma yöntemi, bilgisayar programındaki çeşitli göz egzersizleri ile göz algılama kapasitesini geliştirme ve bakma alanını genişletme temeline dayanır.

4. Kurs programının hazırlanmasındaki amaç, okuma ve öğrenme ihtiyacının arttığı günümüzde, öğrencilerin ve tüm kişilerin, bilgi çağının gerektirdiği hızlı okuma ve öğrenme becerilerine sahip olmalarını sağlamaktır.

5. Öğrenilen bilgilerin büyük bir kısmı okunarak elde edildiğinden, eğitim alanında, bilgiye ulaşma daha süratli olur ve ulaşılan bilgiler, hem bireysel hem de toplumsal yaşamda daha hızlı kullanılır.

6. Öğrencilerin etkin, hızlı ve verimli okuma becerilerindeki gelişim, derslerdeki başarılarının artmasına; daha bilgili, kültürlü ve daha çok okuyan bireylerin yetişmesine olanak ve ortam hazırlar.

7. Eğitim alanında, özellikle sınavlarda, genel bir başarının oluşmasına katkı sağlar.

8. Kursa gelen her katılımcı, bir bilgisayardan faydalanarak çalışır.

9. Kurs süresince, bilgisayar programı aracılığı ile yaparak öğrenme, soru-yanıt, metin tamamlama, metin düzenleme, fotografik okuma, aktif okuma, derin okuma ve zihin haritası çizme gibi öğretim yöntem ve teknikleri kullanılır.

10. Kurs başlangıcında ve bitiminde, kursiyerlerin okuma hızları, okuma verimleri ve anlama düzeyleri belirlenir. Karşılaştırma yapılarak artışlar ortaya konur.

11. Kurs bitiminde, her katılımcıya katılım belgesi ile ayrıntılı durum analizi raporu verilir.

B- PROGRAMIN SÜRESİ

Haftalık süre;

Hafta içi gruplarda : Günde 3 saat X 5 gün = 15 saat

Toplam süre : 2 hafta X 15 saat = 30 saat

Hafta sonu gruplarda : Günde 3 saat X 2 gün = 6 saat

Toplam süre : 5 hafta X 6 saat = 30 saat