Resim Kurs Programı

A- PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Programın %20’si teori, %80’i ise uygulamadan oluşmaktadır.

2. Teorik bölümde; kolaj, sıçratma, kazıma teknikleri ve çeşitli malzeme ve tekniklerle 3 boyutlu çalışmalar, kabartma (rölyef), hikâye ve müzik dramatizasyonu hakkında bilgi verilecektir.

3. Uygulamalı bölümde, öğrenilen teknik ve yöntemlere uygun özgün çalışmalar yapılacaktır.

4. Resim terim (eskiz, desen, kompozisyon vb.) ve malzemeleri (tuval, şövale, vb.) hakkında uygulama sürecinde sözlü olarak bilgi verilip kursiyerlerin bu terim ve malzemeleri tanımaları ve kullanmaları sağlanacaktır.

5. Yaş grubuna uygun olarak yeni konu ve tekniklerin öğrenilmesi ve uygulanması sağlanacaktır.

6. Kursiyerlere kullanacakları malzeme ve araç-gereçlerin sağlıklarını tehdit etmeyecek özellikte olması gerektiği konusunda bilgi verilerek özellikle sağlık bilgisi ve sağlığa uygunluk konularında bilinçli olmaları sağlanacaktır.

7. Programın uygulanma sürecinde, öğrencilerin sanat eserlerini görmeleri amacıyla Türk ve yabancı sanatçıların çalışmaları slayt sunum ile tanıtılacaktır.

8. Uygulama sürecinde programı desteklemek amacıyla ressamların sınıfa gelmesi sağlanarak görüşlerine başvurulacaktır.

9. Kurs programı kursiyerlerin yaşları temel alınarak düzenlenmiştir. Kursa yeni kayıt yaptıran kursiyerler yaşlarına uygun seviyeye alınacaktır.

B- PROGRAMIN SÜRESİ

Haftalık Süre: Günde 1saat x 2 gün = 2 saat
Toplam Süre: 36 hafta x 2 saat = 72 saat